Αλλαγή Επιτοκίου στις ρυθμίσεις του ΟΑΕΕ

Επίδομα Θέρμανσης
Αίτηση για το επίδομα θέρμανσης 2016 στο gsis.gr
18 Δεκεμβρίου 2015
Ε9
Τροποποιητικές Ε9 – Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής – Εκκαθαρίσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.
18 Δεκεμβρίου 2015
ΟΑΕΕ Ρυθμιση

ΟΑΕΕ Ρυθμιση

Με τις διατάξεις του Ν.4336/2015, η ρύθμιση που τηρείτε (Ν.4321/2015) επιβαρύνεται με επιτόκιο αποπληρωμής  5,05% για τις υπόλοιπες ανεξόφλητες δόσεις.

Η εφαρμογή του επιτοκίου έχει ισχύ από 31.10.2015 και η πρώτη αυξημένη δόση θα καταβληθεί την 31.1.2016.

Η αυξημένη δόση, ενδεχομένως, να προκαλέσει απώλεια της ρύθμισης αν το όριο χρέωσης του τραπεζικού σας λογαριασμού, δεν επαρκεί για την εξόφληση του νέου ποσού δόσης.

Προκειμένου να εξασφαλίσετε της απρόσκοπτη συνέχιση της ρύθμισης ελέγξτε τη σύμβαση άμεσης χρέωσης λογαριασμού που έχετε συνάψει με την τράπεζα που συνεργάζεστε (πάγια εντολή).

Ειδικότερα:

–       Αν έχετε ορίσει ως ποσό χρέωσης το ακριβές ποσό δόσης θα πρέπει να το αναπροσαρμόσετε και να επιβεβαιώσετε ότι κατά την 31.1.2016 έχει ενεργοποιηθεί.

–       Αν δεν έχετε θέσει όριο ανάληψης, αγνοήστε αυτή την ενημέρωση.

Τέλος, θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι ο Οργανισμός μεριμνά για τη συνεχή  βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχονται.

  • Ενημερωθείτε από την Τράπεζα που συνεργάζεστε για τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης των  παγίων εντολών.
ΟΑΕΕ Ρυθμιση