Μηχανογράφηση & Μηχανοργάνωση – Οργάνωση Λογιστηρίου

Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση

Οι δύο αυτές λέξεις μπορεί να φαίνονται ίδιες μεταξύ τους αλλά στον επάγγελμα του λογιστή και του φοροτεχνικού διαφοροποιούνται.

Χρησιμοποιούμε την μηχανοργάνωση με σκοπό την οργάνωση της επιχείρησης σας με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί την μηχανογράφηση για την καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 
Οργανωμένη μηχανογράφηση τήρησης βιβλίων
 
Ενημέρωση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών μέσω μηχανογράφησης
 
Μηχανοργάνωση και μηχανογράφηση της επιχείρησης σας
 
Συμβουλές για το σωστό πρόγραμμα επιλογής μηχανογράφησης σε αυτό που αναλογεί στην επιχείρηση σας
 
Παροχή, συντήρηση, ολοκλήρωση μηχανογραφικών λύσεων και πλήρης τεχνική υποστήριξη
 
Σχεδιασμός, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων
 
Ανάπτυξη , υποστήριξη, εγκατάσταση μηχανογραφημένης αποθήκης
 
Εκπαίδευση για την προσαρμογή του προσωπικού στην χρήση και χειρισμό των νέων προγραμμάτων

Οργάνωση Λογιστηρίου

Η καρδιά μιας επιχείρησης είναι το λογιστήριο.

Ένα άρτια οργανωμένο λογιστήριο μπορεί να συνεισφέρει στην έγκαιρη και σωστή λήψη αποφάσεων, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

Ένα σωστά οργανωμένο λογιστήριο παρέχει εχέγγυα εσωτερικής υγείας και εύρυθμης λειτουργίας των καθημερινών συναλλαγών.

  • Διενέργεια συνεντεύξεων για λογαριασμό σας για επιλογή προσωπικού στη θέση βοηθού λογιστή με βάση τις ανάγκες της εταιρείας σας.
  • Επιμόρφωση εργαζομένων για καλύτερη αποδοτικότητα και ακρίβεια ώστε ο ρόλος μας με την πάροδο του χρόνου να γίνει μόνο εποπτικός κάτι που είναι επωφελές και για εμάς και για εσάς. Επιμόρφωση τόσο σε λογιστικά προγράμματα, εμπορική διαχείριση ή ERP αλλά και οτιδήποτε άλλο απαιτείται ώστε να βελτιστοποιείται η απόδοσή τους. Η επιλογή των προγραμμάτων θα γίνει σε συνεννόηση με εσάς με το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
  • Ανάπτυξη, επίβλεψη και συνεχής βελτίωση εργαλείων κοστολόγησης
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα logistics, αποθήκης, marketing
  • Συνεχής παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησής σας με συμβουλευτικό ρόλο για απλά θέματα όπως τιμολόγησης, ενδοκοινοτικών συναλλαγών, διακίνησης και του συνόλου των λογιστικών εργασιών καθώς και σε πιο «δύσκολα» θέματα όπως θέματα μετασχηματισμών επιχειρήσεων, νέων επενδύσεων, αποτιμήσεων, διαφόρων διοικητικών αποφάσεων