Εφορία: Αυτόματοι συμψηφισμοί επιστροφών φόρου, ΕΝΦΙΑ

Όλες οι ανατροπές σε συντάξεις και εισφορές για το 2017
17 Οκτωβρίου 2016
Αυξάνεται ο ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά από την 1η Ιανουαρίου 2017
19 Οκτωβρίου 2016

Κάθε εργάσιμη ημέρα τον Σεπτέμβριο, στις εφορίες εκτυλισσόταν ένα δράμα. Χιλιάδες φορολογούμενοι συνωστίζονταν στις ουρές προκειμένου να υποβάλουν αίτηση συμψηφισμού της οφειλής τους από ΕΝΦΙΑ με τις επιστροφές φόρου που δικαιούνταν προκειμένου να περιορίσουν ή να εξαλείψουν τα νέα φορολογικά βάρη. Η προσέλευση των φορολογουμένων ήταν τόση ώστε σε πολλές εφορίες κλείνονταν ραντεβού ακόμα και ύστερα από δέκα ημέρες.

Οι εικόνες αυτές και η ταλαιπωρία θα μπορούσαν να έχουν εκλείψει. Από το 2011 ισχύουν οι διατάξεις για τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό απαιτήσεων και χρεών των φορολογουμένων. Ομως δεν εφαρμόζονται κεντρικά και εκτός από την αυτονόητη εξήγηση της ανατροπής του προγραμματισμού επιστροφών φόρου και των επιπτώσεών της στις μηνιαίες εισπράξεις εσόδων του προϋπολογισμού, υπάρχουν και νομικά ζητήματα τα οποία δεν επιτρέπουν να διενεργηθεί κεντρικά από το Taxis αυτόματος και εκτεταμένος συμψηφισμός οφειλών και απαιτήσεων των φορολογουμένων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό των συζύγων. Ο ένας οφείλει ΕΝΦΙΑ, αλλά ο έτερος σύζυγος δικαιούται επιστροφή φόρου. Αυτεπάγγελτος συμψηφισμός, εξηγούν πηγές με γνώση του θέματος, δεν μπορεί να γίνει.
Την κατάσταση αυτή θα επιχειρήσει να αλλάξει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι από την ερχόμενη εβδομάδα η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα ξεκινήσει διαδικασίες αυτεπάγγελτου συμψηφισμού για επιστροφές φόρου εισοδήματος με βεβαιωμένες οφειλές εκτός ρύθμισης. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα συμψηφισμών και με βεβαιωμένες ρυθμισμένες οφειλές, σε πρώτη φάση όμως αυτές θα εξαιρεθούν.
Ετσι, φορολογούμενος ο οποίος για παράδειγμα δικαιούται επιστροφή φόρου 500 ευρώ αλλά έχει παράλληλα οφειλή ΕΝΦΙΑ 450 ευρώ, θα κληθεί να πληρώσει τη διαφορά των 50 ευρώ.
 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ E-MAIL. Στον σχεδιασμό των αρμόδιων υπηρεσιών της ΓΓΔΕ είναι η ενημέρωση όλων των φορολογουμένων στους οποίους θα προχωρήσει ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο θα καλούνται να δουν στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Taxis (προσωποποιημένη πληροφόρηση) τη νέα εικόνα των οφειλών τους.

Σε επόμενο στάδιο, όπως έχει προαναγγείλει η επικεφαλής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σοφία Σεχπερίδου, σχεδιάζεται να δοθεί η δυνατότητα στους φορολογουμένους να μπορούν οι ίδιοι ηλεκτρονικά να προχωρούν σε συμψηφισμό των οφειλών τους με τυχόν επιστροφές φόρου.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δείχνουν ότι στα τέλη Ιουνίου τα εκκρεμή αιτήματα επιστροφών ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων ξεπερνούσαν τα 3 δισ. ευρώ. Μεγάλα προβλήματα εντοπίζονται στις επιστροφές ΦΠΑ, όπου τα στοιχεία δείχνουν καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών για 4.875 δικαιούχους στα τέλη Ιουνίου.

Γενικά πάντως, παρά το μεγάλο στοκ, οι επιστροφές φόρου κινούνται με ταχύτερους ρυθμούς έναντι των εκτιμήσεων του προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα στα τέλη Σεπτεμβρίου – οπότε τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού – να έχουν διενεργηθεί επιστροφές υψηλότερες κατά 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 2,1 δισ. ευρώ.
 

ΓΙΑ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, βέβαιη και εκκαθαρισμένη χρηματική απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου (π.χ. επιστροφή φόρου εισοδήματος), η οποία αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δημόσιο έγγραφο, συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη αυτού προς το Δημόσιο όπως για παράδειγμα ο ΕΝΦΙΑ.

Αν ο φορολογούμενος θέλει να επιταχύνει τη διαδικασία μπορεί να ζητήσει συμψηφισμό με δήλωσή του στη ΔΟΥ, η οποία είναι αρμόδια για την είσπραξη του χρέους. Ο συμψηφισμός μπορεί να ενεργείται και αυτεπάγγελτα, με πράξη του προϊσταμένου της ίδιας υπηρεσίας, εφόσον από τα υπάρχοντα στοιχεία αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη.
Σε συμψηφισμό υπόκεινται, με βάση τον νόμο, οι βεβαιωμένες οφειλές είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι, οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε δικαστική ή διοικητική αναστολή, οι βεβαιωμένες οφειλές που για οποιονδήποτε λόγο καταβάλλονται τμηματικά καθώς και οι παραγεγραμμένες οφειλές, οι οποίες αντιτάσσονται σε συμψηφισμό για μία τριετία από τη συμπλήρωση της παραγραφής τους.

ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ. Σε περίπτωση που υφίστανται βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο (ΔΟΥ ή τελωνείο), ληξιπρόθεσμα ή μη, ανεξαρτήτως αν έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή αν τελούν σε αναστολή και από τα στοιχεία που υπάρχουν αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, ο συμψηφισμός ενεργείται αυτεπάγγελτα από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας.