Οι αλλαγές που έρχονται για την παροχή σε είδος αυτοκινήτου, με αναδρομική ισχύ από 1/1/ 2016

Δεν θα εκπίπτουν οι δαπάνες μισθοδοσίας εάν δεν εξοφλούνται με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής – Upd
22 Δεκεμβρίου 2016
Οι Ηλεκτρονικές συναλλαγές με τον νέο Νόμο
22 Δεκεμβρίου 2016

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 100 του πολυνομοσχεδίου ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της παραχώρησης οχήματος από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, με εξαίρεση τους φορείς γενικής κυβέρνησης, προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων αυξανομένης όσο αυξάνεται αυτή και μειούμενης όσο αυξάνεται η παλαιότητα του οχήματος. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφόσον ψηφιστούν θα εφαρμοστούν για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά.

Εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων έως 12.000 ευρώ. Η εξαίρεση των παραπάνω οχημάτων, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ωφελεί κυρίως τα χαμηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων που τους έχουν παραχωρηθεί μικρής αξίας οχήματα. Σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή δεν καταλαμβάνει τα επαγγελματικά οχήματα.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου με αυτόν τον τρόπο υπολογισμού της αξίας της παραχώρησης η επιβάρυνση του εργαζόμενου θα ανταποκρίνεται περισσότερο στο πραγματικό όφελος που λαμβάνει από τη χρήση του οχήματος σε ετήσια βάση.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα ως εξής:

Λιανική Τιμή Προ Φόρων Αξία Παραχώρησης
από 0 έως 12.000 ευρώ 4% της ΛΤΠΦ
από 12.001 έως 17.000 ευρώ 7% της ΛΤΠΦ
από 17.001 έως 20.000 ευρώ 14% της ΛΤΠΦ
από 20.001 έως 25.000 ευρώ 18% της ΛΤΠΦ
πλέον των 25.001 ευρώ 22% της ΛΤΠΦ

Τα παραπάνω ισχύουν ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω πρόσωπα. Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα.

Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής:

Παλαιότητα Μείωση αξίας παραχώρησης
0-2 έτη 0
3-5 έτη 10%
6-9 έτη 25%
από 10 έτη και μετά 50%

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.