Μέχρι 15/1 η προθεσμία υποβολής Α21 έτους 2015

Εσπα
ΕΣΠΑ: Τέσσερα νέα προγράμματα το 2016
30 Δεκεμβρίου 2015
Υπ.Οικονομικών: Σχετικά με τα δικαιολογητικά των φορολογικών δηλώσεων
10 Ιανουαρίου 2016
Νέα & Ανακοινώσεις - Καραχάλιος 6

Νέα & Ανακοινώσεις - Καραχάλιος 6

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

5/1/2016

Προθεσμία Υποβολής Α21 έτους 2015 – Οικογενειακά Επιδόματα

Η προθεσμία υποβολής του εντύπου Α21-Αίτηση για χορήγηση Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων ή/και Ειδικού Επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες- έτους 2015 λήγει στις 15/01/2016.

Όσοι δικαιούχοι 2014 εισέπραξαν προκαταβολή 2015 στις 8/4/2015 υποχρεούνται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ,να υποβάλλουν το έντυπο Α21 μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία.

Εφόσον δεν υποβληθεί το Α21 έτους 2015, η προκαταβολή θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα αναζητηθεί.

Από Τον Κλάδο Οικογενειακών Επιδομάτων

Πηγή: http://www.taxheaven.gr ©

Νέα & Ανακοινώσεις - Καραχάλιος 6