Αυτές είναι οι αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις 2017

ΕΦΚΑ: Διαθέσιμη η πλατφόρμα για τα μπλοκάκια
29 Μαρτίου 2017
ΕΦΚΑ: Παράταση έως τις 12 Μαΐου για τις εισφορές Μαρτίου
26 Απριλίου 2017

Τη δυνατότητα να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2016 έχουν από χθες 6,2 εκατ. φορολογούμενοι. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή του εντύπου Ε1 -και των συνοδευτικών εντύπων Ε2 για τα εισοδήματα από ακίνητα και Ε3 για τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων- λειτουργεί μέσα από τη νέα ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr.

Καινοτομίες

Οπως τόνισαν σε συνέντευξη Τύπου ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής και οι συνεργάτες του, φέτος κατά τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων εφαρμόζονται οι ακόλουθες καινοτομίες:

1 Δίδεται η δυνατότητα σε κάθε σύζυγο ή «μέρος συμφώνου συμβίωσης» να δηλώσει το δικό του αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, ακόμη κι αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στο κάτω μέρος της 4ηςσελίδας του ηλεκτρονικού Ε1. Σκοπός της δυνατότητας αυτής είναι να καταστεί δυνατή στο μέλλον η αυτόματη διενέργεια συμψηφισμών επιστροφών φόρου με φορολογικές οφειλές.

2 Η υποβολή του Ε3 από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες είναι δυνατή μόνο εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η αλλαγή των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας, η οποία έπρεπε κανονικά να είχε γίνει από το 2008. Κι αυτό διότι υπάρχουν ακόμη φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν δηλώσεις μεταβολών για την αλλαγή των ΚΑΔ των δραστηριοτήτων τους σύμφωνα με το νέο σύστημα κωδικοποίησης που τέθηκε σε ισχύ από το 2008.

3 Παρέχεται η δυνατότητα χωριστής εκκαθάρισης της δήλωσης για συζύγους ή για μέρη συμφώνων συμβίωσης που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία. Αν για παράδειγμα ο ένας σύζυγος κατοικεί στην Ελλάδα και ο άλλος στο εξωτερικό, θα μπορεί να γίνει η εκκαθάριση του φόρου ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο.

4 Η εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων περιλαμβάνει:

* Οδηγίες για τη βήμα προς βήμα χρήση της εφαρμογής.

* Αρχείο κειμένου σε μορφή pdf με απαντήσεις στα συχνότερα ερωτήματα των φορολογουμένων σχετικά με τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων.

* Το βιβλιάριο αναλυτικών οδηγιών συμπλήρωσης του Ε1.

* Ολες τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και εγκυκλίους.
Νέο έντυπο

Το φετινό Ε1 έχει άλλες 12 αλλαγές σε διάφορα σημεία του. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ αλλά και με βάση τα όσα διευκρινίζονται στο αναλυτικό βιβλιάριο οδηγιών συμπλήρωσης της δήλωσης, οι αλλαγές που επήλθαν φέτος είναι:
Πίνακας 2

1 Προστέθηκε νέος κωδικός 320, ο οποίος θα πρέπει να συμπληρώνεται στην περίπτωση που η σύζυγος ή το «μέρος συμφώνου συμβίωσης» είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής.

2 Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 021-022, οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν από όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, προκειμένου να δικαιούνται κι αυτοί εκπτώσεων φόρου έως 1.900-2.100 ευρώ, όπως και οι μισθωτοί.

3 Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 037-038, oι οποίοι εμφανίζονται προσυμπληρωμένοι με την ένδειξη «ΝΑΙ» όταν ο φορολογούμενος που ασκεί αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είναι «κατ’ επάγγελμα αγρότης». Οι φορολογούμενοι αυτής της περίπτωσης κατοχυρώνουν αυτόματα το δικαίωμα έκπτωσης φόρου έως 1.900-2.100 ευρώ.

4 Οι κωδικοί 011-012 δεν συμπληρώνονται πλέον από τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία επιβαρύνονταν με ειδική εισφορά αλληλεγγύης 8% επί του συνολικού εισοδήματός τους. Ο λόγος για τον οποίο επήλθε η μεταβολή αυτή είναι το γεγονός ότι με το άρθρο 112 του ν. 4387/2016 καταργήθηκε η αυξημένη ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβαλλόταν με συντελεστή 8% στο σύνολο όλων ανεξαιρέτως των εισοδημάτων των παραπάνω προσώπων. Οι κωδικοί 011-012 πρέπει να συμπληρωθούν πλέον από βουλευτές και ευρωβουλευτές, οι οποίοι διαθέτουν ποσά των αποζημιώσεών τους ή των συντάξεων τους στα κόμματα ή σε συνασπισμούς κομμάτων, ώστε για τα ποσά αυτά να μη φορολογηθούν!

5 Καταργήθηκαν οι κωδικοί 007-008,τους οποίους συμπλήρωναν όσοι κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.
Πίνακας 4

6 Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 395-396, στους οποίους δηλώνεται το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων που καταβάλλονται από αλλοδαπούς φορείς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, για το οποίο δεν έχει γίνει παρακράτηση φόρου, ώστε να φορολογηθεί με τη νέα αυτοτελή κλίμακα που προβλέπει το άρθρο 15 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

7 Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 115-116. Στους κωδικούς αυτούς πρέπει να δηλωθεί το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήθηκε το 2016 από την υπεκμίσθωση εκτάσεων γης.

8 Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 117-118, στους οποίους οι υπεκμισθωτές εκτάσεων γης πρέπει να δηλώσουν τα ποσά των ενοικίων που έχουν καταβάλει, ώστε αυτά να αφαιρεθούν (να εκπέσουν) από τα εισοδήματα που θα δηλώσουν στους κωδικούς 115-116.
Πίνακας 6

9 Στους κωδικούς 661-662 διευκρινίζεται ότι, εκτός από το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, πρέπει να δηλώνονται και τα επιδόματα ανεργίας που χορηγούν το ΓΕΝΕ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

10 Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 421-422, στους οποίους πρέπει να συμπληρωθούν τα ενοίκια που καταβάλλονται σε Ιερές Μονές του Αγίου Ορους, προκειμένου τα τέλη χαρτοσήμου επί των μισθωμάτων αυτών να χρεωθούν στους ενοικιαστές.
Πίνακας 7

11 Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 055 – 056. Οι κωδικοί αυτοί πρέπει να συμπληρωθούν από όσους φορολογούμενους το 2016 χρηματοδότησαν πολιτικό κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων. Στους κωδικούς αυτούς πρέπει να αναγραφεί το ποσό της συγκεκριμένης ιδιωτικής χρηματοδότησης. Το ποσό αυτό εκπίπτει μέχρι τα 20.000 ευρώ.

12 Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 057 -058, οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν από όσους έχουν χρηματοδοτήσει εντός του 2016 υποψήφιο ή/και αιρετό αντιπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στους κωδικούς αυτούς πρέπει να αναγραφεί το ποσό της συγκεκριμένης χρηματοδότησης, η οποία εκπίπτει μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος