ΕΦΚΑ: Διαθέσιμη η πλατφόρμα για τα μπλοκάκια

Τι ισχύει για την παράλληλη ασφάλιση – Ολόκληρη η εγκύκλιος με παραδείγματα
24 Μαρτίου 2017
Αυτές είναι οι αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις 2017
7 Απριλίου 2017

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την υποβολή της ΑΠΔ.

Στη συνέχεια, καταχωρούνται τα στοιχεία της σύμβασης με σχετικές αναζητήσεις, όπως αυτά κατά σειρά απαιτούνται, κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης και καταχώρισης.

Σύμφωνα με τον φορέα, συμβάσεις που είναι ενεργές πριν την 1ηΙουλίου 2017 και συνεχίζουν να υφίστανται, θα καταχωρούνται στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα (π.χ. 10μηνη σύμβαση από 01/09/2016 – 30/06/2017).

Με την αποθήκευση της σύμβασης δημιουργείται σχετικό ενημερωτικό email, το οποίο αποστέλλεται άμεσα στον ασφαλισμένο προκειμένου να λάβει γνώση περί της υποβληθείσας σύμβασης. Στον παραπάνω ιστότοπο, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχει αναρτηθεί και η σελίδα με τίτλο «ενημέρωση ασφαλισμένου για συμβάσεις της παρ. 9 άρθρου 39 Ν. 4387/2016».

Ο ασφαλισμένος οφείλει να επιβεβαιώσει από την ίδια πλατφόρμα τη συναίνεσή του, επιλέγοντας το πεδίο «Αποδοχή» στην αντίστοιχη οθόνη.

Αναλυτικά η εγκύκλιος: