Έως τέλος Σεπτεμβρίου η εγγραφή όλων των εργοδοτών στο sepenet.gr

Αυστηρότερο το πλαίσιο για τις ρυθμίσεις
Αυτές είναι οι νέες εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους
22 Σεπτεμβρίου 2016
Υποχρεωτική η εγκατάσταση POS σε όλα τα καταστήματα εστίασης από 1η Ιανουαρίου
29 Σεπτεμβρίου 2016

Από τον Ιούλιο έχει εκδοθεί απόφαση που δίνει προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου στους εργοδότες να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης στην ιστοσελίδα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας «sepenet.gr» μέσω της οποίας θα γίνονται όλες οι αναγγελίες αλλά και θα στέλνονται τα e-mails με πρόστιμα ενώ θα μπορούν στο εξής οι εργαζόμενοι να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας Η ιστοσελίδα sepenet.gr έχει ήδη βγει στον «αέρα» και έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία ώστε οι εργοδότες να εγγράφονται σε αυτή. Σύμφωνα με το Ειδικό Γραμματέα του Σώματος κ. Σούκο με το πληροφοριακό αυτό σύστημα, το Σ.ΕΠ.Ε, αφενός αναβαθμίζει τις επιχειρησιακές του διαδικασίες, αφετέρου αλλάζει δραστικά τον τρόπο επικοινωνίας με τους πολίτες: η διενέργεια των συναλλαγών και η εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων θα γίνεται πλέον μέσω της νέας διαδικτυακής πύλης www.sepenet.gr Η έναρξη λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ σηματοδοτεί μία στρατηγικής σημασίας μεταρρύθμιση, η οποία απαλλάσσει εργαζόμενους, εργοδότες, επιχειρήσεις και άλλους εμπλεκόμενους φορείς από την άσκοπη και χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία.

Μειώνει το χρόνο εξυπηρέτησης και τις άσκοπες μετακινήσεις των πολιτών, τα διοικητικά και οικονομικά βάρη των επιχειρήσεων, ενώ ενισχύει τη διαφάνεια και αποκαθιστά τη σχέση εμπιστοσύνης με τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η διαλειτουργικότητα που επιτυγχάνεται με τα αντίστοιχα συστήματα άλλων φορέων και Υπηρεσιών του Δημοσίου, τρίτων, κλπ, αναβαθμίζει σε μεγάλο βαθμό τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τέλος, η παρεχόμενη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης, μέσω της πύλης www.sepenet.gr, στην Εθνική εργατική νομοθεσία, στις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες, σε έντυπα και σχετικές εκδόσεις, στις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές ή εθνικές εκστρατείες κλπ. θα συμβάλει καθοριστικά τόσο στην αξιόπιστη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών όσο και την εξοικείωση τους με τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα. δείτε εδώ οδηγίες για την εγγραφή

www.dikaiologitika.gr