Ίδρυση επιχείρησης σε 1 ημέρα με το Σχέδιο Νόμου «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων»

Τι ισχύει για τη δημοσίευση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2015
31 Αυγούστου 2016
Αυστηρότερο το πλαίσιο για τις ρυθμίσεις
Αυτές είναι οι νέες εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους
22 Σεπτεμβρίου 2016

Αναρτήθηκε, σήμερα, προς ηλεκτρονική διαβούλευση και μέχρι τις 5 Οκτωβρίου το Σχέδιο Νόμου «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων». Η βασική καινοτομία που εισάγει, αφορά την ενοποίηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα έχει άμεση πρόσβαση (π.χ. από το σπίτι του).

Ως αποτέλεσμα της απλοποίησης, συντόμευσης και ενοποίησης διαδικασιών, η ίδρυση επιχείρησης δεν θα απαιτεί περισσότερο από 1 ημέρα (σήμερα απαιτούνται κατά μέσο όρο 38 ημέρες). Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το σχέδιο νόμου σχετικά με «το νέο θεσμικό πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας», που περιορίζει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την έναρξη δραστηριοποίησης μιας επιχείρησης στις 3 ημέρες σε τρεις βασικούς κλάδους της οικονομίας (μεταποίηση τροφίμων και ποτών, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τουριστικά καταλύματα).

Η πλατφόρμα θα είναι συνδεδεμένη τόσο με το Taxis όσο και με τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα μπορεί να χορηγεί το σύνολο των σχετικών εγγραφών (κλειδάριθμο, ασφαλιστική βεβαίωση κ.λπ.). Πέραν της επιτάχυνσης της διαδικασίας, η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας περιορίζει σημαντικά το σχετικό κόστος (δωρεάν τον πρώτο χρόνο, 70% λιγότερο από τη μη ηλεκτρονική καταβολή στη συνέχεια). Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το α’ εξάμηνο του 2017.

Οι νομοθετικές διατάξεις θα ενταχθούν σε σχέδιο νόμου για τη λειτουργία των Επιμελητηρίων και θα κατατεθούν στη Βουλή τον επόμενο μήνα.

Δείτε το Σχέδιο Νόμου εδώ.