Τι φέρνει το 2017 για περιουσιολόγιο, χρέη προς εφορία και φόρο-μηχανισμό

Παραμένουν αμετάβλητα τα τέλη κυκλοφορίας και για το 2017
18 Νοεμβρίου 2016
Χωρίς αποδείξεις οι δηλώσεις του 2016
23 Νοεμβρίου 2016

Δέκα παρεμβάσεις στο μέτωπο του φορολογικού μηχανισμού ετοιμάζει για το 2017 το υπουργείο Οικονομικών.

Στόχος των αλλαγών είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης και κυρίως η ενίσχυση της ικανότητάς της να εισπράττει όχι μόνο περισσότερα αλλά και πιο γρήγορα.

Η επέκταση του περιουσιολογίου (αν και όχι στο εύρος που είχε εξαγγελθεί), η συνεργασία με ξένες φορολογικές υπηρεσίες για την καταπολέμηση της διασυνοριακής φοροαποφυγής και η επέκταση και ενίσχυση του ηλεκτρονικού οπλοστασίου της εφορίας είναι μερικές από τις παρεμβάσεις που σχεδιάζεται να γίνουν τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κείμενο του νέου προϋπολογισμού.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα στο 2017 έρχεται:

– η επέκταση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου προκειμένου να περιληφθούν περιουσιακά στοιχεία των φορολογούμενων που δεν έχουν ήδη καταγραφεί από τη φορολογική διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό θα ζητηθεί η επικύρωση ηλεκτρονικά από τους φορολογούμενους στοιχείων που θα λάβει η φορολογική διοίκηση από τις τράπεζες για τις καταθέσεις και τις επενδύσεις των φορολογούμενων.

– η ανταλλαγή στοιχείων με άλλες χώρες τα οποία αφορούν στα εισοδήματα και τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας στο εξωτερικό. Τα στοιχεία θα αξιοποιηθούν για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής

– η επέκταση του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λοιπών Πληρωμών προκειμένου να περιληφθούν σε αυτό και άλλα δεδομένα, όπως είναι οι επενδύσεις των φορολογούμενων σε κινητές αξίες (χρηματοοικονομικά προϊόντα κλπ). Το Μητρώο αξιοποιείται στο πλαίσιο ελέγχων για την αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας φορολογούμενων που πραγματοποιεί η φορολογική διοίκηση

– η ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών προγραμμάτων για τον αυτόματο συμψηφισμό επιστροφών φόρου και φορολογικών οφειλών

– η ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών των φορολογούμενων με την εφορία στο πεδίο της φορολογίας Κεφαλαίου, όπως είναι οι μεταβιβάσεις ακινήτων. Πρόκειται για πεδίο συναλλαγών που εξακολουθούν να γίνονται χειρόγραφα ταλαιπωρώντας τους πολίτες

– εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας των καπνικών προϊόντων από την εισαγωγή ή το χωράφι έως και τον τελικό καταναλωτή προκειμένου να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο καπνού

– ανάπτυξη συστήματος για την αξιοποίηση των στοιχείων του δικτύου εισροών εκροών στο κύκλωμα διακίνησης καυσίμων

– σταδιακή ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος για τη διαχείριση και παρακολούθηση των διαδικασιών είσπραξης των οφειλών (μέσω νέου ΕΣΠΑ 2014-2020).

– επέκταση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και την ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης μέσω της φορολογικής διοίκησης (έργο ΕΦΚΑ)

– σύσταση πρόσθετων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (ΚΟΕ) σε όλη την Επικράτεια.

Capital.gr